a) Tek fazlı dokuma makineleri

Tek fazlı dokuma makineleri makinenin tek bir kursunda temel dokuma işlemlerini yani ağızlık açma, atkı atma ve tefelemeyi bir kez gerçekleştirmektedir. Kumaş oluşumu makine kursunun peş peşe sürekli tekrarlamasıyla meydana gelmektedir.

Tek fazlı dokuma makinesi tanımındaki dokuma makinesinin atkı atma sisteminin, ağızlık açma sisteminin ve diğer mekanizmalarının çeşidi önemlidir. Günümüzde dokuma endüstrisinde kullanılan dokuma makinelerinin hemen hepsi tek fazlı dokuma makineleridir. Sadece bazı özel dokuma makineleri çok fazlı dokuma makinesi kategorisine girmektedir. Tek fazlı dokuma makinelerinin gelişimi içinde üretimlerini arttırmak için en fazla atkı atma sistemleri üzerinde çalışılmıştır.

b) Çok fazlı dokuma makineleri

Çok fazlı dokuma makinelerinin tekstil / dokuma sektörünün gündemine oturmasının yaklaşık 30 yıllık bir geçmişi var. ITMA 75 (Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı)’de ilgi odağı olan çok fazlı dokuma makinelerinin ilk örneği dalgalı ağızlık prensibini benimseyen makineler oldu. Dalgalı ağızlık sisteminin, atkı kopuğu gibi birtakım sorunlarına makul çözümler üretilememesi bu prensibin yaygınlaşmasının önündeki en önemli engel olmuştur. Üretici firmalar pek çok açıdan yeni olan yaklaşımlarını kumaş üreticilerine sunmak zorunluluğundadır. Dokumacılıktaki bu gelişmeler ürün kalitesini gözden uzak tutmadan, daha yüksek hızları hedeflemek zorundadır. Sektörde en yaygın kullanım alanına sahip mekikçikli ve kancalı tek fazlı dokuma makineleri, sahip oldukları konstrüksiyonlarla dokuma üretkenliği için ulaşabilecekleri son noktaya neredeyse gelmiş durumunda olsa bile teknolojinin sınır tanımayacağı da kaçınılmaz gerçekler içerisindedir. Bu yüzden makine üreticileri devamlı surette ARGE çalışmalarına önem vermek zorundadır.

c) Yuvarlak dokuma makineleri

Yuvarlak örme makineleri üretim hızını artırmak için silindirlerin çevresine iğnelerin dizilmesiyle oluşmuşlardır. Genellikle iplik sabit, iğneler hareketli prensiple çalışırlar. Örme dairesel bir düzlemde oluşur ve bir kumaş tüpü oluşturur.

Çuval ve ambalaj sanayisinde kullanılan tüp kumaş üretimi için geliştirilmiştir. Dört veya sekiz mekiğin birbiri ardından yuvarlak bir mekik yolu izleyerek dalgalı bir ağızlığın içinden geçtiği makinelerdir. Elektromanyetik bir blok dairesel hareket eder. Metal mekikçikleri kendine çekerek atkıları taşıtır. Tefe vuruşu dişli bir silindir ile yapılır.

d) Düz çok fazlı dokuma makineleri

Bu makinelerde dokuma işlemi aynı anda birçok yerde yapılır. Küçük atkı taşıyıcılar önlerine açılan ağızlıkta ilerleyerek, bir atkılık iplik uzunluğunu kumaş enince taşırlar. Ağızlık adedi yerleştirilen atkı adedi kadardır.

Tefeleme sürekli olup, genellikle profilli dönel bir tarak ile gerçekleştirilir. Çalışma hızı çok yüksek olmayan buna karşılık atkı kayıt hızı 2000m/dak. Civarında bulunan makinelerdir. Sıra ağızlıklı ve dalga ağızlıklı sistemler düşünülmüş olmakla birlikte ticari bir önem kazanamamışlardır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.